REGISTRERING


4 fot - Längden på en orgelpipa som ljuder en oktav över det noterade värdet

8 fot - Längden på en orgelpipa som ljuder i samma oktav som det noterade värdet

16 fot - Längden på en orgelpipa som ljuder en oktav under det noterade värdet

eller eller eller


BASSOON, BANDON, ORGAN, ACCORD,

HARMON, MASTER, VIOLIN, MUSETTE,

CLARINET, OBOE, PICCOLO


Tillbaka till Hans Palms Dragspelssida: startsidan

Hans Palm 1996, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress